Over ons

Wie zijn we?

Tijdens de naoorlogse periode (1950-1965) werd in Groot-Vorst toneel gebracht door diverse verenigingen: Fanfare , B.B. en BJB en als laatste de Mijnwerkers-Brankardiers . Nadien werden er nog toneelopvoeringen gebracht door gastgezelschappen zoals de toneelgroep van Klein-Vorst en van Hulst. De laatste opvoering van toneelgroep Nele uit Hulst was het startsein voor een nieuwe toneelgroep. Dankzij de drijvende kracht van André Hermans zagen in 1974 “De Plansjeetrappers” het levenslicht. Na een eerder moeizame start met als belangrijke uitdaging het aantrekken van de nodige acteurs (liefst uit het eigen dorp) groeide de toneelgroep uit tot een belangrijke culturele toneelvereniging die jaarlijks een gewaardeerde productie bracht en deelnam aan tal van andere festiviteiten zowel binnen als buiten de eigen gemeente.

  • Op de eerste plaats wil de toneelgroep een “vriendenploeg” zijn waar iedereen die zin heeft om zich in te zetten en uit te leven in toneel maximaal aan zijn/haar trekken kan komen. Onder de belangrijkste activiteiten van de groep vermelden we
  • het brengen van toneelproducties met een voorkeur voor het lichtere genre (volkstoneel, kluchten en blijspelen)
  • het deelnemen aan festiviteiten ingericht door Opendoek (Theaterfestival) en deelnemen aan vormingscursussen
  • Het deelnemen aan culturele activiteiten binnen de parochie, de gemeente Laakdal en de regio.
  • Toneelbezoeken bij bevriende toneelgroepen
  • Tal van goepsgerichte activiteiten

De toneelgroep Plansjeetrappers is lid van Opendoek vzw en van de Cultuurraad Laakdal.

Onze missie

Bij haar stichting heeft de toneelgroep het statuut van feitelijke vereniging aangenomen. In 1991 werd gekozen voor de oprichting van een vzw onder de benaming “Plansjeetrappers vzw, waardoor ze ook rechtspersoonlijkheid kreeg.

De Plansjeetrappers hebben zich als vzw tot doel gesteld: “het bevorderen van de cultuur in de meest ruime zin. Hiertoe kan zij alle mogelijke initiatieven ontwikkelen en opzetten en dit op alle domeinen van het culturele leven. Inzonderheid zal zij zich toeleggen op toneelactiviteiten”.

We spelen toneel voor ons publiek: we willen hen een ontspannende en culturele avond bezorgen. Kernelementen van onze vertoningen zijn dan ook: kwaliteitsvolle toneelstukken op een hoog niveau brengen; zorgen voor vriendschapsbanden en ontmoetingsmomenten met onze toeschouwers. Dit realiseren vergt inspanning en kan soms zorgen voor spanning. We willen een hechte groep vormen die zelf deugd beleeft aan de producties en ieder jaar opnieuw de lat hoger wil leggen.

Ook buiten de toneelactiviteiten willen we een grote en sterke vriendengroep zijn.

Dankzij ons lidmaatschap bij Opendoek krijgt iedere Plansjeetrapper de kans zich verder te bekwamen en te ontplooien en worden kansen geboden om ook met andere toneelgroepen samen te werken en deel te nemen aan toneelactiviteiten buiten Laakdal.

We vinden het belangrijk dat we als toneelvereniging het verenigingsleven in Vorst en Laakdal mee ondersteunen en groeikansen geven. Daarom ondersteunen wij goede projecten zowel materieel als financieel en willen wij alle vrijwilligers in het verenigingsleven mee een steuntje in de rug geven.

Tenslotte willen De Plansjeetrappers Groot-Vorst en Laakdal cultureel op de kaart zetten. Het groot aantal bezoekers van buiten Groot-Vorst en Laakdal is het levendig bewijs dat we hierin ook slagen.

Ons bestuur

Marleen Gielis, Voorzitter
Geelsebaan,26 bus 1 2430 Laakdal
Marleen.gielis@dvvlap.be 0474/590400

Marcella Huygens, Secretaris
De Korenbloem, 13 2430 Laakdal
harry.gebruers@telenet.be
0494/21.82.51

Felix Vanbel, Penningmeester
Houthoek 66 2430 Laakdal
Vanbel.coenen@skynet.be 0477/242320

Karel Goos
Beustereind 99 2430 Laakdal
karel_goos_1@hotmail.com 0473/600398

Stef Engelen
Veldstraat 79 2430 Laakdal
stefengelen@skynet.be 0496/28.78.41

Eric Voet
Beustereind 124 2430 Laakdal
ericenida81@telenet.be 0497/67.64.66

Onze leden

Boeckmans Rogermedewerker
Brems Nandmedewerker
Carens Nathalieactricemedewerker
Cenens Margrietmedewerker
Ceustermans Idamedewerker
Clonen Miamedewerker
Coenen Miamedewerker
Convens Josmedewerker
Convens Yvonnemedewerker
Dams Marie-Joséactricemedewerker
Deprez Jeannemedewerker
Engelen Rafmedewerker
Engelen Stefacteurbestuurslid
Gebruers Harrymedewerker
Geutjens Liesbethmedewerker
Gevers Ingemedewerker
Gielis Marleenactricevoorzitster
Goos Karelmedewerkerbestuurslid
Haneveer Dannymedewerker
Haneveer Sorayamedewerker
Helsen Annitamedewerker
Heus Dieteracteurmedewerker
Heylen Nadiaactricemedewerker
Huygens Marcellaactricesecretaris
Huysmans Elsactricemedewerker
Mercier Tommedewerker
Mondelaers Paulmedewerker
Mondelaers Rosamedewerker
Moors Marleenactricemedewerker
Nevelsteen Petermedewerker
Nicasi Gerda actricemedewerker
Nysmans Wiesmedewerker
Nysmans Janacteurmedewerker
Peetermans Geertacteurmedewerker
Peetermans Kimmedewerker
Swolfs Saramedewerker
Thys Fransmedewerker
Thys Josmedewerker
Van de Ven Tommedewerker
Van den Dries Margrietmedewerker
Van Thienen Veraactricemedewerker
Vanbel Felixacteurpenningmeester
Vanbel Lievemedewerker
Vanwesemael Joachimmedewerker
Verspreet Ritaactricemedewerker
Voet Ericacteurmedewerker
Voet Goelemedewerker
Vreys Brammedewerker
Wagemans Leonmedewerker
Wilms Liefmedewerker

Wie wil onze groep komen versterken?

De Plansjeetrappers zijn permanent op zoek naar nieuwe medewerkers: acteurs en actrices, techniekers, decorbouwers, …
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of voel je je geroepen om onze groep te versterken, neem dan contact met Marleen Gielis.